Personalen - vår viktigaste tillgång


På Skutan jobbar Christina, Helena, Johanna, Bettan, Carolina och Therese som är föräldrarledig. De är några av Karlskronas mest engagerade, kreativa och omtyckta förskollärare och barnskötare. Tillsammans sköter de den dagliga pedagogiska verksamheten. 

Personalen har valt att plocka det bästa från olika pedagogiker. Mycket av tiden går till att lära våra barn de värderingar vi tycker är viktiga. Kort sagt handlar det om att hjälpa barnen utvecklas till starka individer!!

Det är också så, att ju bättre personalen trivs på sin arbetsplats, får utrymme att inspireras och utvecklas, desto bättre kommer även våra barn att må, inspireras och utvecklas. Därför försöker vi att ge tillfällen för vidareutbildning när intresse och lämpliga kurser finns.

Vår personal

Sedan ett antal år har vi fem fast anställda förskollärare och barnskötare. Utöver dem har vi en liten pool av vikarier som bland annat rycker in när vår ordinarie personal vidareutbildar sig.

Utöver personalen bidrar vi föräldrar, som var och en, några gånger per år stöttar och hjälper till med insatser vid stängning i den mån det behövs.

Barnen är mycket förtjusta i sina pedagoger och det är vi föräldrar också. Bara en sådan sak att då och då få ett mejl på jobbet med anekdoter och bilder från någon av dagens aktiviteter!

Vår fasta personal:
Elisabet - Bettan - är utbildad barn- och ungdomspedagog och fritidspedagog. Hon har funnits med oss på Skutan sedan 2007.

Carolina är vårt senaste nytillskott till Skutan sedan 2017.

Terese är tillfälligt föräldrarledig och ersätts nu utav Helena.

Christina är förskollärare och har arbetat fast hos oss sedan 2011 och som vikarie före det.

Johanna Juliusson är förskollärare och även vår förskolechef. Johanna har varit med på Skutan sedan 1999.