Välkommen till Skutan!

Förskolan Skutan är vår föräldrakooperativa förskola på Gullberna Park i Karlskrona. Vi som driver den byts ut vartefter, liksom våra barn.

Viktiga värdeord för oss är trygghet, gemenskap och glädje. Gemenskap och trygghet där närhet mellan dig som förälder, barn och personal är en viktig grund.


Kindori


Copyright © 2021 Friförskolan Skutan | Designed by: OnFocus