Stone,Feet,And,Meadow,Flowers,On,Wooden,Background.
vi som ansvarar för Skutan

Föräldrarna

Skutan startades i januari 1992 på initiativ av några föräldrar. Skutan drivs som ett mindre företag med föräldrarna som ägare av verksamheten. Med detta kommer ansvar och engagemang, det innebär att vi alla är med och bestämmer och tar ansvar. Vår valda styrelse sköter allt från personaltillsättning till ekonomi.
Målet är att barnens tid på förskolan ska bli så bra som möjligt.

Som Skutanförälder innebär det att du är med och bestämmer hur verksamheten skall utformas, hur vi fördelar våra resurser, vad vi bör satsa på och mycket mera. På Skutan är det både din rättighet och din skyldighet att vara med och påverka.

En av de prioriteringar vi gör för att ge våra barn mer resurser, är att själva ta hand om en del uppgifter på Skutan. På Skutan finns omkring 20 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på fem pedagoger - det tycker vi är lagom!

Mån-Tor kl 1600 finns en förälder på plats som vid behov hjälper till vid stängning. Ungefär var sjätte vecka har vi stormöten, då vi informerar varandra och tar beslut i frågor som påverkar verksamheten. En gång om året har vi en stämma då vi väljer en styrelse och fastställer budgeten.
Som Skutanförälder är man även delaktig i någon av våra arbetsgrupper. Två gånger om året har vi storstädning inomhus och en gång om året har vi fixardagar ute och inne. Dessa dagar inkluderar en trevlig fika, grillning eller liknande så att vi kombinerar nytta med nöje tillsammans.

Som förälder på Skutan får man massor med insyn i vad barnen gör om dagarna. Vill man är man alltid välkommen att delta i den dagliga verksamheten. Ett större personligt kontaktnät blir en naturlig följd av delaktigheten.

All verksamhet sker i nära samarbete mellan föräldrar, barn och personal.
Kooperativformen kräver tid och engagemang av föräldrarna men innebär också större möjligheter att framföra synpunkter och att vara med och påverka verksamheten. Eftersom alla har ett gemensamt ansvar för Skutan, känner föräldrarna att förskolan är deras lika mycket som barnens och personalens!

Vill du bara kunna lämna och hämta ditt barn utan att vara med och påverka - då är Skutan inget för dig. Men om du vill vara med och bestämma hur ditt barns tid på förskolan skall vara - då är Friförskolan Skutan något för dig!
Kindori

Åtaganden

Här följer en ungefärlig sammanställning av de åtaganden man som familj har att räkna med på Skutan:

- Eftermiddagsinsats (bistå personalen från kl 1600-stängning) samt städning 3-6 gånger per termin (ca 1,5-2 h arbete/tillfälle). Ibland behövs det hjälp och ibland inte. Städningen kan lejas bort mot en liten kostnad om man inte kan eller vill städa

- Helgstädning 1-2 gånger per termin (ca 2 h arbete/tillfälle)
Även helgstädningen kan lejas bort.

- Stormöte ungefär var sjätte vecka.

- Deltagande i arbetsgrupper, exempelvis för enklare vaktmästeriuppgifter ("fixargruppen"), kalasarrangemang, säkerhet, PR m.m.

- När man har möjlighet, gå in som vikarie vid kortare frånvaro av ordinarie personal - Gemensam storstädning två gånger per år. (hälften av familjerna jämna år och andra hälften udda år)
Kindori