Föräldrakooperativet

Skutan startades i januari 1992 på initiativ av några föräldrar. Skutan drivs som en ekonomisk förening med föräldrarna som ägare av verksamheten. Med detta kommer ansvar och engagemang, det innebär att vi alla är med och tar ansvar. Den valda styrelsen sköter allt från personal tillsättning till ekonomi.

Målet är att barnens tid på förskolan ska bli så bra som möjligt.

En av de prioriteringar vi gör för att ge våra barn mer resurser, är att själva ta hand om en del uppgifter på Skutan. På Skutan finns omkring 20 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på fem pedagoger.

Mån-Tor  från kl. 16.00 finns en förälder på plats som hjälper till vid stängning. Ungefär var sjätte vecka är det stormöte, då informerar vi varandra och tar olika beslut. En gång om året är det föreningsstämma då väljs en styrelse och det fastställs en budget.
Två gånger om året har vi storstädning inomhus och en gång om året har vi fixardag ute och inne. Dessa dagar inkluderar en trevlig fika, grillning eller liknande så att vi kombinerar nytta med nöje tillsammans.

Som förälder på Skutan får man en god insyn i vad barnen gör på förskolan via dokumentation och uppdatering i en pedagogisk app.

Kooperativformen kräver tid och engagemang av föräldrarna men innebär också en större insyn i verksamheten.

Kindori

Åtaganden

Här följer en ungefärlig sammanställning av de åtaganden man som familj har att räkna med på Skutan:

– Eftermiddagsinsats (bistå personalen från kl. 16.00-stängning) samt städning några gånger per termin (ca 1,5-2 h arbete/tillfälle). Städningen kan lejas bort mot en kostnad.

– Helgstädning 1-2 gånger per termin (ca 2 h arbete/tillfälle)
Även helgstädningen kan lejas bort.

– Stormöte ungefär var sjätte vecka.

– Deltagande, exempelvis enklare vaktmästeriuppgifter (“fixargruppen”), festarrangemang, säkerhet, PR m.m.

– Gemensam storstädning två gånger per år.
(hälften av familjerna jämna år och andra hälften udda år)
Kindori

Copyright © 2021 Friförskolan Skutan | Designed by: OnFocus